ιατρική φροντίδα προσώπου

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Τεχνική LoMonte

Η τεχνική LoMonte, που βασίζεται στις αρχές του Manual Therapy, εστιάζει σε συγκεκριμένους χειρισμούς των αρθρώσεων και των μαλακών ιστών. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένους λογοθεραπευτές για τις διαταραχές της ομιλίας, της φωνής και της κατάποσης. Ενδεικτικά, κάποιοι από τους στόχους αφορούν στην αύξηση τους εύρους κίνησης, την χαλάρωση και την μείωση του πόνου.