λογοθεραπεία μετά από εγκεφαλικό

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Ο ρόλος της Λογοθεραπείας μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία αναπηρίας στους ενήλικες και μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να επιφέρει σοβαρές σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις, τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στις οικογένειες τους. 

Οι ασθενείς που αναρρώνουν σε κέντρο αποκατάστασης από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εκτός από τις κινητικές δυσκολίες που εμφανίζουν, συχνά, έχουν υποστεί βλάβες στην ικανότητα της επικοινωνίας και της κατάποσης. 

Κάποιες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς είναι:

  • Δυσκολία στην ομιλία ή απουσία λόγου
  • Δυσκολία ή απουσία έκφρασης της σκέψης και των επιθυμιών
  • Δυσκολία στην αντίληψη ακουστικών ερεθισμάτων
  • Διαταραχές στην μνήμη 
  • Διαταραχές στην κατάποση
  • Αδυναμία συγκέντρωσης και δυσκολία στην εκτέλεση εντολών

Σε αυτό το σημείο καθοριστικής σημασίας κρίνεται ο ρόλος της λογοθεραπείας μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο για την ομαλή και αποτελεσματική αποκατάσταση τους.

Η σημασία της λογοθεραπείας μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)

Ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή σοβαρό και ανάλογα με τη βαρύτητα του, θα προκαλέσει τις αντίστοιχες διαταραχές. Από τις πρώτες κιόλας μέρες του ΑΕΕ είναι αναγκαίο να γίνεται η διάγνωση από τον λογοθεραπευτή, ώστε να εξακριβωθούν οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί με σκοπό να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτό το σημείο, ο λογοθεραπευτής σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές σχεδιάζουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα αποκατάστασης, ειδικά προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες του ασθενή. 

Αποκατάσταση με λογοθεραπεία

Ο χρόνος της αποκατάστασης μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά είναι αργός. Μάλιστα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ακριβώς το χρονικό διάστημα. Συνήθως, κατά μία γενική εκτίμηση η ανάρρωση μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες έως και 2 χρόνια, ενώ πολλές φορές ίσως και περισσότερο. Ωστόσο, ο χρόνος ανάρρωσης μπορεί να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, σε περίπτωση που ο ασθενής και η οικογένεια του επιλέξουν το κέντρο αποκατάστασης και απευθυνθούν στον ειδικό γιατρό για τη χορήγηση θεραπείας.

Οι λογοθεραπευτικές διαταραχές που μπορεί να προκαλέσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η δυσφαγία, η δυσαρθρία, η αφασία, η απραξία και άλλα προβλήματα. Σε αυτό το σημείο, ο λογοθεραπευτής έρχεται να δώσει εναλλακτικές λύσεις και συμβουλές, που θα βοηθήσουν τον ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες, με το κατάλληλο ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα, εξατομικευμένο στις ανάγκες του. 

Στόχος της λογοθεραπείας είναι η ενίσχυση της αποκατάστασης δεξιοτήτων επικοινωνίας και κατάποσης, με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων, που μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που χρησιμοποιούσε έως τότε ο ασθενής. 

Οι ιατροί και οι θεραπευτές είναι αρμόδιοι για την διαρκή ενημέρωση των φροντιστών του ασθενή για την πορεία του, αλλά το σημαντικότερο, υποστηρίζουν σωματικά και κυρίως ψυχολογικά τους ασθενείς, καθ ‘όλη τη διαδικασία της ανάρρωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λογοθεραπεία, μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και άλλες υπηρεσίες του κέντρου αποκατάστασης ΑΡΜΟΝΙΑ περιηγηθείτε στην αντίστοιχη κατηγορία της επίσημης ιστοσελίδας μας ή επικοινωνήστε μαζί μας. 

Τμήμα Λογοθεραπείας

Δημουλιά Μαριάννα

Καραγιαλίδου Έλενα