εγκεφαλικό, Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και την πρώτη αιτία μόνιμης αναπηρίας. Η άμεση ιατρική παρέμβαση στην οξεία φάση του είναι καίριας σημασίας για την επιβίωση του ασθενούς. Μετά απο αυτήν, η έγκαιρη έναρξη ενός ολιστικού προγράμματος αποκατάστασης είναι επιβεβλημένη και αναντικατάστατη, ώστε να περιοριστούν οι σωματικές, ψυχικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, οδηγώντας σε μια αυτόνομη και ποιοτική ζωή.