παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Hμερίδα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Προσβασιμότητα……….
Όλοι μαζί μπορούμε.
Ενεργό συμμετοχή του Επιστημονικού διευθυντή του Κ.Α.Α Αρμονία, Κου Γ.Μέλλου στην ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.