παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Hμερίδα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.

Προσβασιμότητα……….
Όλοι μαζί μπορούμε.
Ενεργό συμμετοχή του Επιστημονικού διευθυντή του Κ.Α.Α Αρμονία, Κου Γ.Μέλλου στην ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.