συμπλήρωση εγγράφων

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Functional Independence Measure (F.I.M)

Η κλίμακα της λειτουργικής ανεξαρτησίας (F.I.M) είναι ένα εργαλείο μέτρησης για την εκτίμηση τη συνολικής λειτουργικότητας των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα αξιολογούνται η προσωπική περιποίηση, ο έλεγχος σφιγκτήρων, η κινητικότητα, η δυνατότητα μετακίνησης, η επικοινωνία και οι κοινωνικές δεξιότητες. Τα αποτελέσματα της μέτρησης δείχνουν το βαθμό βελτίωσης των ασθενών και συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος θεραπείας.