Όροι Χρήσης του Ιστότοπου

O ιστότοπος www.armoniacenter.gr τελεί υπό τη διαχείριση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ», η οποία εδρεύει στο 29o χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Κάτω Σχολάρι (τηλ. επικοινωνίας (+30)2392029555, (+30) 6951677727, email : info@armoniacenter.gr).

Το Κέντρο Αποθεραπείας – Αποκατάστασης ΑΡΜΟΝΙΑ είναι μία σύγχρονη δομή υγείας ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας. Διαθέτει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες αποκατάστασης με άριστη σχέση κόστους – απόδοσης και είναι εξοπλισμένη με όλα τα μέσα τελευταίας τεχνολογίας για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του. Ο επισκέπτης / χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και να προβεί σε χρήση του ιστότοπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο του ιστότοπου για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου ακόμη και μετά τις τυχόν αλλαγές συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

1. Πολιτική Απορρήτου

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και σεβόμαστε απολύτως το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη. Σχεδιάσαμε την Πολιτική Απορρήτου, ώστε να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι όροι ενσωματώνουν ρητά την Πολιτική Απορρήτου. Για το πώς επεξεργαζόμαστε και πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / χρήστη και για τα cookies διαβάστε αναλυτικότερα την Πολιτική Απορρήτου.

2. Υποχρεώσεις του επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, τα ψηφιακά δεδομένα καθώς και την ψηφιακή επικοινωνία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την επίσκεψη /χρήση του ιστότοπου. Υποχρεούται να χρησιμοποιεί αυτόν και να αξιοποιεί το  περιεχόμενό του σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο ή το διαχειριστή του, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την ευθύνη να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ΑΡΜΟΝΙΑ ή/και στον ιστότοπο από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, καθώς και την ευθύνη για τη ζημία που τυχόν προκληθεί στον εαυτό του από την παράβαση των όρων του παρόντος.

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλον τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαπτικό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή του απορρήτου τρίτου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν υπάρχει δικαίωμα να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (π.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε μηχανισμού χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση και προστασία προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του επισκέπτη  / χρήστη με τους παραπάνω όρους, διατηρούμε το δικαίωμα αποκλεισμού της πρόσβασής του στον ιστότοπό μας και αφαίρεσης κάθε περιεχομένου.

Ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα επιχειρήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπο και στον διακομιστή του ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με τον ιστότοπο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην επιτίθεται στον ιστότοπο μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack).  Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτουμε άμεσα το δικαίωμα του επισκέπτη / χρήστη να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Απαγορεύεται εν γένει κάθε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, καθώς και τη δυνατότητα άλλων χρηστών να κάνουν χρήση αυτού και των υπηρεσιών του.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, γραφικών, κειμένων κ.λ.π. αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΑΡΜΟΝΙΑ ή/και τρίτους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ» ή/και τρίτων και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο οικειοποίησης, πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να αποθηκευτεί, να μεταδοθεί ούτε μπορεί νόμιμα να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται από τον επισκέπτη / χρήστη :

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο, η αναπαραγωγή, αναδιανομή, αντιγραφή, αναδιαμόρφωση, τροποποίηση, διανομή, αναδημοσίευση, λήψη, εμφάνιση, λήψεις στιγμιότυπων, μεταφόρτωση ή η μετάδοση του υλικού που διατίθεται στον ιστότοπο ούτε η πώληση ή η εκχώρηση της χρήσης του, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας «ΑΡΜΟΝΙΑ ΑΕ».

Ο επισκέπτης / χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οι πληροφορίες τρίτων που παρουσιάζονται μέσω του ιστότοπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και νόμους. Επιπλέον, συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί κανένα λογισμικό ή περιεχόμενο τρίτων που διατίθεται σ’ αυτόν μέσω του ιστότοπου εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά βάσει των όρων χρήσης ή της άδειας χρήσης του τρίτου μέρους. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί  με τους όρους χρήσης ή τη συμφωνία άδειας χρήσης τρίτων μερών, δεν θα πρέπει να κάνει χρήση του λογισμικού ή του περιεχομένου τρίτου μέρους.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να διαγραφεί αμέσως οποιοδήποτε υλικό αποκτήθηκε παρανόμως.

4. Περιορισμός υποχρεώσεων και ευθύνης

Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό. Σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες / χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΑΡΜΟΝΙΑ.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστότοπου χωρίς, όμως, να εγγυάται ότι παρά τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, οι λειτουργίες του και οι λειτουργίες των εξυπηρετών (servers) που την φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες, χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Επίσης, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, υπηρεσιών, επιλογών και τα αποτελέσματά τους.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση του ιστότοπου, των υπηρεσιών, επιλογών και των περιεχομένων του, υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης, καθώς σε αυτά ο επισκέπτης / χρήστης προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, ευθύνη και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Κάθε επισκέπτης / χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (όπως προγράμματα προστασίας από ιούς κ.λ.π.) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από τον ιστότοπο. Η ΑΡΜΟΝΙΑ δεν φέρει ευθύνη έναντι των χρηστών, των συνεργατών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, για οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή ζημία (άμεση, έμμεση, αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης) οφειλόμενη σε α) τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν πρόσβαση ή περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου, β) τυχόν τεχνικά προβλήματα ή δυσλειτουργίες των Internet Service Providers, γ) επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό, το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή του χρήστη, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης του ιστότοπου της ΑΡΜΟΝΙΑΣ ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει και εν γένει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, δ) γεγονότα ανωτέρας βίας και ε) παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας (πχ προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λ.π.) που σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

 Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η ΑΡΜΟΝΙΑ.

Η ΑΡΜΟΝΙΑ και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντι στον επισκέπτη / χρήστη για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον ιστότοπο, το περιεχόμενό του, τις υπηρεσίες ή οποιεσδήποτε εφαρμογές του ή με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την καθυστέρηση στη λειτουργία ή τη μετάδοση ή οποιοδήποτε είδος δυσλειτουργίας.

Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από την ΑΡΜΟΝΙΑ και για το λόγο αυτό δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για τους συνδέσμους στις συνδεδεμένες ιστοσελίδες, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές.

5. Επιστημονικά άρθρα και πληροφορίες

Η ΑΡΜΟΝΙΑ δια του περιεχομένου του διαδικτυακού της τόπου δεν παρέχει ούτε άμεσες ούτε έμμεσες ιατρικές υπηρεσίες και ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν όλω ή εν μέρει σε περιεχόμενό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αποτελούν προσφορά προς κάθε επισκέπτη / χρήστη, χωρίς να υποκρύπτουν οποιαδήποτε άμεση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

Ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση ή θεραπεία ενός προβλήματος υγείας ή ασθένειας χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου ιατρού.

Τα άρθρα που αφορούν σε ιατρικές και θεραπευτικές μεθόδους δεν έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης και θεραπείας από τους επαγγελματίες υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την κλινική εξέταση, ιατρική γνωμάτευση και συνταγογράφηση. Για το λόγο αυτό και προς επίλυση των θεμάτων υγείας που τυχόν αντιμετωπίζει κάποιος επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να απευθύνεται στον αρμόδιο επαγγελματία υγείας.

Τα ιατρικά θέματα προσεγγίζονται με υπευθυνότητα και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας να είναι πλήρης και αξιόπιστη.  Ωστόσο, η ΑΡΜΟΝΙΑ δεν υιοθετεί επιστημονικές ή άλλου τύπου απόψεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, οι οποίες αποτελούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές ή επιστημονικές θέσεις του εκάστοτε συντάκτη. Συνεπώς, η ΑΡΜΟΝΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο.

6. Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

Η ΑΡΜΟΝΙΑ διατηρεί παρουσία σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media) όπως το facebook. Οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρει η ΑΡΜΟΝΙΑ μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καθώς και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτήν μέσω των λογαριασμών της στα social media, υπόκεινται στους παρόντες όρους, εκτός και εάν ρητώς και εγγράφως συμφωνηθεί άλλως.

7. Πρόσθετοι όροι

Εάν κάποια διάταξη των παρόντων όρων κριθεί ανεφάρμοστη, θα αντικατασταθεί με νέα, ενώ οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Οι παρόντες όροι διατυπώθηκαν πρωτοτύπως στην ελληνική γλώσσα και ενδέχεται να μεταφραστούν και σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση σύγκρουσης ή διάστασης μεταξύ της μεταφρασμένης έκδοσης και της πρωτότυπης ελληνικής, η ελληνική υπερισχύει.

8. Τροποποίηση όρων

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΑΡΜΟΝΙΑ και του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας και υπηρεσιών της και δεσμεύει αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Διατηρείται το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης, ανανέωσης ή κατάργησης οποιουδήποτε όρου περιέχεται στους παρόντες όρους, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών / χρηστών.

Διευκρινίζεται ότι κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων δεν θα ισχύει αναδρομικά αλλά από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά. Επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει ή συνεχίζοντας να χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης τον ιστότοπο μετά τη θέση σε ισχύ οποιασδήποτε τροποποίησης, συμφωνεί ότι δεσμεύεται από τους νέους όρους. Εάν διαφωνεί με τις αλλαγές, μπορεί να μην χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο.

Αποτελεί ευθύνη κάθε επισκέπτη / χρήστη να διαβάζει τους όρους και την Πολιτική Απορρήτου και συνιστάται εντόνως να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο, καθώς οι όροι και η πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνει χρήση της ιστοσελίδας είναι και οι εφαρμοστέοι.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες.

Σε περίπτωση αποτυχίας φιλικής επίλυσης τυχόν διαφωνίας / διαφοράς που δημιουργείται εξαιτίας ή εξ αφορμής των παρόντων όρων, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών.

Οι παρόντες όροι, μαζί με κάθε άλλο ρητά αναφερόμενο σε αυτούς έγγραφο, αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της ΑΡΜΟΝΙΑ και των επισκεπτών / χρηστών, αντικαθιστώντας κάθε τυχόν προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό.

Τελευταία ενημέρωση: 07/11/2023