Ψυχολογική υποστήριξη, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Ψυχολογική υποστήριξη

άνθρωπος
δίπλα

Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών αποκατάστασης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της θεραπευτικής διαδικασίας, καθώς η σωματική και η ψυχική υγεία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Το αίσθημα της απώλειας των κινήσεων, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία ο ασθενής χρήζει κάθε δυνατής, ώστε απερίσπαστος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει σχεδιαστεί για εκείνον.

Ο ασθενής μετά από έναν τραυματισμό ή μια πάθηση που του στερεί βασικές λειτουργίες του βρίσκεται αντιμέτωπος με μια καινούρια συνθήκη που σε πρώτη φάση αποτελεί γι’ αυτόν ένα σοκ. Αυτό το σοκ πρέπει να ξεπεραστεί, ώστε ο πάσχων να προετοιμαστεί για την αποκατάσταση, που θα τον βοηθήσει να περιορίσει τα λειτουργικά του ελλείμματα και να ανακτήσει στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την αυτονομία του και ακολούθως και την ποιότητα της ζωής του. 

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία η ψυχολογική υποστήριξη αναγνωρίζεται ως ζωτική και παρέχεται από εξειδικευμένο ψυχολόγο, που συνεργάζεται με τη διεπιστημονική ομάδα, η οποία έχει αναλάβει την αποκατάσταση του ασθενούς.

Ο ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης

Αποστολή της ψυχολογικής υποστήριξης είναι να μεγιστοποιήσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα του προγράμματος αποκατάστασης. Ειδικότερα, στόχος του ψυχολόγου είναι να προετοιμάσει ψυχολογικά τον ασθενή για τις νέες συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πάθηση ή ο τραυματισμός του, βοηθώντας τον παράλληλα να διαχειριστεί τις τυχόν απώλειες στην αυτονομία και την ανεξαρτησία του, αλλά και τη δυσκολία να εκτελεί καθημερινές δραστηριότητες. Την ίδια στιγμή προσπαθεί να του δώσει κίνητρο, ώστε να προσπαθήσει για να ανακτήσει τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα, συμμετέχοντας ψυχή τε και σώματι στο πρόγραμμα της αποκατάστασης. 

Ο ρόλος της ψυχολογικής υποστήριξης όμως δεν σταματά στον ασθενή. Επεκτείνεται και στο οικογενειακό του περιβάλλον, που πλήττεται, και αυτό σε μεγάλο βαθμό από τα νέα δεδομένα. Σε αυτό το σημείο ο ψυχολόγος έρχεται να στηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και να εκπαιδεύσει τους οικείους του ασθενούς, προκειμένου να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα κατάσταση.

Ψυχολογική υποστήριξη, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Ψυχολογική υποστήριξη στην Αρμονία

Αρχικά, ο ψυχολόγος αξιολογεί την τρέχουσα ψυχική κατάσταση του ασθενούς, όπως είναι τα συναισθήματα, η συμπεριφορά, αλλά και οι γνωστικές λειτουργίες, δεδομένα που θα θέσουν τη βάση για την κατάρτιση ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου. Εκκινώντας από το πλάνο αυτό, προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς, ανάλογα με τις ανάγκες τους, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Σημαντική είναι η ενίσχυση της επίγνωσης του ασθενούς για το τι συμβαίνει και έπειτα η διευκόλυνση της διαδικασίας αποδοχής.

Ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη, διαφορετικής όμως μορφής, προσφέρει στη συνέχεια ο ψυχολόγος και στους οικείους του πάσχοντα, που καλούνται να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα. Η διαρκής ενημέρωση της οικογένειας είναι απαραίτητη στο πλαίσιο της ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς έτσι αποφορτίζονται συναισθηματικά και οι δύο πλευρές, αλλά κυρίως ο ασθενής. Εξίσου σημαντική είναι η ενημέρωση και η συμβουλευτική των ασθενών σε θέματα όπου καλούνται να αλλάξουν δραστικά συνήθειες, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και η διατροφή.

Η ψυχολογική υποστήριξη όμως δεν διαρκεί μόνο όσο διαρκεί το πρόγραμμα αποκατάστασης, αφού επεκτείνεται και μετά την έξοδο του ατόμου από το Κέντρο, με στόχο την ομαλή επανένταξή του στην οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο ψυχολόγος συνεργάζεται με τη διεπιστημονική ομάδα, ώστε να επιτυγχάνεται μια χρήσιμη και αποτελεσματική επικοινωνία με τον ασθενή και τα μέλη της οικογένειας του. Έτσι, πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του θεραπευτικού προγράμματος.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία κερδίζουμε μαζί με τον ασθενή το στοίχημα επιστροφής του στην κανονικότητα μετά από ένα χειρουργείο, ένα ατύχημα, μια πάθηση που έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά του, φροντίζοντας, πέραν τους σώματός του, και την ψυχή του. Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία θα βρείτε το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών πέραν της ψυχολογικής υποστήριξης, όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η υδροθεραπεία, που εκτελούνται από επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με προηγμένο εξοπλισμό.