Νοσηλευτική Αποκατάσταση, Αρμονία

Νοσηλευτική αποκατάσταση

άνθρωπος
δίπλα

Η νοσηλευτική αποκατάσταση είναι ένα ιδιαίτερο και ζωτικό πεδίο της αποκατάστασης, που με φορείς τους νοσηλευτές συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας των ασθενών, στην εξασφάλιση της ασφάλειάς τους, στην προσφορά συναισθηματικής κάλυψης και στην άνετη νοσηλεία τους, που πολλές φορές μπορεί να είναι μακρά. Οι νοσηλευτές γίνονται η απαραίτητη «γέφυρα» μεταξύ της διεπιστημονικής ομάδας αποκατάστασης και των ασθενών, φροντίζοντας τη διασύνδεση των διαφορετικών πεδίων με κοινό παρανομαστή την παροχή της καλύτερης δυνατής νοσηλευτικής φροντίδας.

Οι νοσηλευτές στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία εργάζονται με υπομονή και διαθέτουν άρτια κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία για την αντιμετώπιση και την ορθή διαχείριση των νοσούντων. Άλλωστε, η επιτυχής άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή απαιτεί γνωστικές, τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, αφού προϋποθέτει την αλληλεπίδραση και τη συνεχή επικοινωνία με τον ασθενή, ο οποίος και βρίσκεται στο επίκεντρο της νοσηλευτικής ως επιστήμης υγείας. Το επίπεδο εκπαίδευσης που διαθέτουν οι νοσηλευτές της Αρμονία είναι υψηλό και ανάλογη είναι και η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας που προσφέρουν στον ασθενή.

Νοσηλευτική αποκατάσταση: Στόχοι

Στόχος της νοσηλευτικής αποκατάστασης είναι οι ασθενείς να αποθεραπευτούν το συντομότερο δυνατό, να αποδεχθούν τα νέα δεδομένα της ζωής τους, να προσαρμοσθούν σε αυτά και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους με τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και αυτονομία.

Στο πλαίσιο αυτό οι νοσηλευτές είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση και αξιολόγηση των προβλημάτων και των αναγκών των ασθενών, αναγνωρίζουν τα όρια που θέτει η κατάστασή τους, πάθηση ή τραυματισμός, συντονίζουν παρεμβάσεις που αποφασίζονται από τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης και καλούνται να τις εφαρμόσουν, ενώ αξιολογούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας.

Η μετακίνηση ασθενών με μυοσκελετικά προβλήματα, η διαχείριση του πόνου, η αντιμετώπιση της δυσφαγίας, η αποτροπή των κατακλίσεων, η διαχείριση των αναπηριών, το πεδίο της  νευροπαθολογίας είναι μερικοί μόνο από τους τομείς όπου καλείται να συμβάλλει ο νοσηλευτής στη διαδικασία της αποκατάστασης.

Νοσηλευτική αποκατάσταση: Προκλήσεις

Μάλιστα, οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων αποκατάστασης συνεχείς προκλήσεις, αφού καλούνται, πέραν της νοσηλευτικής φροντίδας και μάλιστα σε πολύ απαιτητικές παθήσεις ή τραυματισμούς, να γίνουν πολλές φορές το συναισθηματικό στήριγμα των ασθενών, αλλά και των οικείων τους. Το γεγονός ότι τα περισσότερα άτομα στην αποκατάσταση αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε μία νέα πραγματικότητα, να συνειδητοποιήσουν και να εξοικειωθούν με λειτουργικά ελλείμματα και να επανεκπαιδευθούν σε βασικές δραστηριότητες, καθιστά το έργο των νοσηλευτών ακόμα πιο απαιτητικό και σημαντικό για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αποκατάστασης, ενώ αναδεικνύει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του ρόλου τους.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία η ομάδα της νοσηλευτικής αποκατάστασης, πέραν του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και ανθρώπινο πρόσωπο

Η Αρμονία αποτελεί το πλέον  αξιόπιστο και εξειδικευμένο Κέντρο Αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, με όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη).