Λογοθεραπεία, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Λογοθεραπεία

άνθρωπος
δίπλα

Η λογοθεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση ασθενών μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή εκφυλιστικές παθήσεις, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, αλλά και νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα. Αυτές οι καταστάσεις οδηγούν συχνά σε δυσκολίες στον λόγο, την ομιλία, αλλά και την κατάποση, τις οποίες καλείται να εντοπίσει, να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει η επιστήμη της λογοθεραπείας.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία, το τμήμα Λογοθεραπείας αντιμετωπίζει περιστατικά που παρουσιάζουν διαταραχές στον λόγο (αφασία) και την ομιλία (δυσαρθρία), τη φωνή (δυσφωνία) και την κατάποση (δυσφαγία).

Το αντικείμενο και οι στόχοι της λογοθεραπείας

Αποστολή της λογοθεραπείας είναι να αξιολογήσει, να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει διαταραχές λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας, φωνής και κατάποσης τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Στη διαδικασία της αποκατάστασης μετά από εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες που προκάλεσαν τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται αφασικές διαταραχές που συνδέονται με δυσκολίες στην κατανόηση και εκπομπή του λόγου, δυσαρθρία, προβλήματα άρθρωσης και δυσπροσωδία, αλλά και με διαταραχές στη μάσηση και κατάποση, ήτοι δυσφαγία και δυσκαταποσία.  

Στα προβλήματα επικοινωνίας, ο λογοθεραπευτής καλείται να αξιολογήσει τυχόν αδυναμία του ατόμου να κατανοήσει αυτά που ακούει, να τα διατηρήσει στη μνήμη του, αλλά και να εκφραστεί. Άλλωστε, η βλάβη στη λειτουργική επικοινωνία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο αντιλαμβάνεται τις έννοιες, το πώς τις αξιοποιεί μέσω προτάσεων, αλλά και το πόσο μπορεί να εστιάσει, να συγκεντρωθεί, να θυμηθεί και να εκφέρει λόγο.

Στα προβλήματα κατάποσης ο λογοθεραπευτής αξιολογεί τη βλάβη, ελέγχοντας τη λειτουργία των δομών του στοματικού μηχανισμού, αλλά και το πόσο έχει πληγεί η λειτουργικότητα του ατόμου. Μάλιστα, για ασθενείς με δυσφαγία που κρίνεται ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης του μηχανισμού κατάποσης διενεργείται σε συνεργασία με ωτορινολαρυγγολόγο ενδοσκοπική μελέτη κατάποσης με οπτικές ίνες (Flexible Endoscopic Examinations of Swallowing – FEES), ενώ σε κάποια περιστατικά μπορεί να απαιτηθεί και βιντεοακτινοσκόπηση για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Το τμήμα Λογοθεραπείας του Κέντρου Αποκατάστασης Αρμονία σχεδιάζει ένα ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της πάθησης. Επίσης, οργανώνει ομαδικές θεραπείες με ασθενείς που παρουσιάζουν βελτίωση και είναι πιο λειτουργικοί, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και την κοινωνική αλληλεπίδραση, που τους βοηθούν στην ομαλότερη κοινωνικοποίηση και κατ’ επέκταση στην επανένταξη τους στην καθημερινή ζωή. 

Ο λογοθεραπευτής συμμετέχει σε εβδομαδιαία βάση στη συνάντηση της διεπιστημονικής ομάδας, όπου αξιολογούνται οι ανάγκες του ασθενούς και διαμορφώνεται το θεραπευτικό πλάνο, καθώς και η συχνότητα και η διάρκεια των θεραπειών.

Το θεραπευτικό πλάνο περιλαμβάνει: α. τεχνικές βελτίωσης των επικοινωνιακών μέσων του ατόμου με αιχμή τον λόγο και την ομιλία, όπως για παράδειγμα ανάκληση λέξεων, χρήση προτάσεων και φράσεων υπό σημασιολογική και φωνολογική οπτική, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της κινητικότητας του στοματικού μηχανισμού β. τεχνικές επανεκπαίδευσης του μηχανισμού κατάποσης, εφόσον υπάρχουν προβλήματα μάσησης και κατάποσης, μεταξύ των οποίων ασκήσεις νευρομυϊκής λειτουργίας, παροχή αισθητηριακών ερεθισμάτων –γευστικών, απτικών, αλλά και θερμοκρασίας- και τεχνικές νευρομυϊκής περίδεσης. Για την αντιμετώπιση διαταραχών κατάποσης προτείνεται επίσης ειδική διατροφή για τον ασθενή μετά από συνεργασία του λογοθεραπευτή με κλινικό διαιτολόγο, ακόμα και τροποποιήσεις σε σκεύη που χρησιμοποιεί.

Λογοθεραπεία, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Πολυεπίπεδη ιατρική αποκατάσταση από την Αρμονία

Στην Αρμονία είναι ένα αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης της Θεσσαλονίκης με όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, πέραν της λογοθεραπείας, όπως φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη. Για κάθε πάθηση προβλέπεται η ενδεδειγμένη θεραπεία που προϋποθέτει την ύπαρξη της κατάλληλης και αποτελεσματικής ιατρικής και θεραπευτικής ομάδας. Η Αρμονία προσφέρει καθολική, πολυεπίπεδη ιατρική αποκατάσταση.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασης της Αρμονία σε συνδυασμό με την καίρια συμβολή των ιατρών όλων των ειδικοτήτων και τη συνεχή νοσηλευτική παρακολούθηση είναι οι απαραίτητοι πυλώνες, ώστε ο κάθε ασθενής να ανακτά την αυτονομία και την υγεία του, σωματική και ψυχική, και μαζί και την ποιότητα της ζωής του.