Κοινωνική Υπηρεσία, Αρμονία, Θεσσαλονίκη

Κοινωνική Υπηρεσία

άνθρωπος
δίπλα

Η κοινωνική υπηρεσία κατέχει εξέχοντα ρόλο στην αποκατάσταση, καθώς συνδέει την ιατρική υπηρεσία του κέντρου με τον ασθενή, το οικογενειακό περιβάλλον και τις δημόσιες υπηρεσίες. Συνιστά ουσιαστικά τη «γέφυρα» του ασθενούς με την ομάδα αποκατάστασης, αλλά και με τη ζωή έξω από το κέντρο, διασφαλίζοντας την ομαλή επανένταξή του μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Κοινωνική υπηρεσία: Στόχοι & Αποστολή

Η κοινωνική υπηρεσία έχει ως πρωταρχικό στόχο να κάνει τον ασθενή να αισθανθεί ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον και να του εμφυσήσει εμπιστοσύνη προς την ομάδα αποκατάστασης που θα τον αναλάβει. Σημαντικό κομμάτι της αποστολής του όμως είναι και να ενημερώσει τον ασθενή για τα δικαιώματά του, για θέματα ασφαλιστικών ταμείων, αλλά και για το πώς θα βελτιστοποιήσει τη σχέση του με φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην περίπτωσή του. Μάλιστα, η κοινωνική υπηρεσία συχνά μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή στις επισκέψεις του σε δημόσιες υπηρεσίες.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον κοινωνικό λειτουργό, ο ασθενής ενθαρρύνεται να γίνει περισσότερο κοινωνικός μέσω της συμμετοχής σε δράσεις, κοινωνικές και πολιτιστικές, ώστε να επιστρέψει περισσότερο ανεξάρτητος στη ζωή του και κυρίως να μην αισθάνεται αποκομμένος από το περιβάλλον του, τόσο το οικογενειακό, όσο και το κοινωνικό.

Οι δράσεις της κοινωνικής υπηρεσίας στην αποκατάσταση

Αναλυτικά στο πλαίσιο της κοινωνικής υπηρεσίας στην αποκατάσταση, οι δράσεις είναι οι ακόλουθες:

  1.  Ο κοινωνικός λειτουργός βοηθά στην προσαρμογή του ασθενούς στο κέντρο αποκατάστασης, ακούγοντας και καταγράφοντας τις ανάγκες του, για τις οποίες και θα ενημερώσει τη διεπιστημονική ομάδα.
  2. Πραγματοποιεί συχνές συναντήσεις μαζί του, στις οποίες αξιολογείται η κατάσταση που αντιμετωπίζει, αλλά και οι προσδοκίες του για την επόμενη μέρα, όταν θα επιστρέψει στο οικογενειακό, επαγγελματικό και κοινωνικό του περιβάλλον.
  3. Βοηθά τόσο τον ίδιο, όσο και τους οικείους του, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του προγράμματος αποκατάστασης.
  4. Ενημερώνει τον ασθενή για τα δικαιώματα που απορρέουν της κατάστασής του. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, μιας αναπηρίας, διερευνά αν πληροί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει επίδομα ή σύνταξη, και τον καθοδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση.
  5. Αποτελεί στήριγμα σε τυχόν συναισθηματικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα του ασθενούς κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης.
  6. Έρχεται σε επαφή με την οικογένειά του, κρατώντας ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα σε αυτή, τον ασθενή και τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης.
  7. Βοηθά στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων που επηρεάζουν την κατάσταση της οικογένειας, άρα και τις δυνατότητες της διαχείρισης του ασθενούς μετά την αποκατάστασή του.
  8. Η κοινωνική υπηρεσία φροντίζει ώστε ο ασθενής και το οικογενειακό του περιβάλλον να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας και προσπαθεί να προβλέψει πώς αυτές θα επηρεάσουν τη ζωή τους.
  9. Έχει ανοιχτή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας, ώστε να συμβάλει με τη γνώση του και την επαφή που έχει με τον ασθενή στη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της αποκατάστασης.

Η πρώτη επαφή και το κοινωνικό ιστορικό

Ο κοινωνικός λειτουργός κατά την πρώτη του επαφή με τον ασθενή και τους οικείους του καταγράφει το κοινωνικό και οικογενειακό του ιστορικό, ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα του κοινωνικού πλαισίου της ζωής του και να τον βοηθήσει να προσαρμοστεί πιο αποτελεσματικά στη νέα κατάσταση. Με τα στοιχεία που συγκεντρώνει τροφοδοτεί τη διεπιστημονική ομάδα, ώστε να λάβει με τη σειρά της υπόψη το κοινωνικό υπόβαθρο του ασθενούς και πόσο αυτό έχει επηρεάσει την πάθηση ή το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, αυτή η καταγραφή βοηθά στην πρόληψη τυχόν κοινωνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στον μέλλον για το άτομο.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία η κοινωνική υπηρεσία παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες με εγνωσμένο κύρος και μακρά εμπειρία, που σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων.

Στην Αρμονία κερδίζουμε μαζί με τον ασθενή το στοίχημα επιστροφής του στην κανονικότητα μετά από ένα χειρουργείο, ένα ατύχημα, μια πάθηση που έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά του, φροντίζοντας, μεταξύ άλλων, να διευκολύνουμε την κοινωνική επανένταξή του. Στην Αρμονία θα βρείτε το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η υδροθεραπεία, που εκτελούνται από επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με προηγμένο εξοπλισμό.