Θεραπευτική Άσκηση , Κέντρο Αποκαταστασης Αρμονία

Θεραπευτική Άσκηση

άνθρωπος
δίπλα

Ένα από τα πιο εξελιγμένα τμήματα κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων που αφορούν τη θεραπευτική άσκηση στην Ελλάδα διαθέτει το Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία. Πρωταρχικοί του στόχοι είναι η αύξηση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας των ασθενών, η ενδυνάμωση και ο έλεγχος του σωματικού τους βάρους. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με τη σωστή επιλογή του είδους, της έντασης, της διάρκειας, της συχνότητας και της εξέλιξης της θεραπευτικής άσκησης για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Τι είναι η Θεραπευτική Άσκηση

Η θεραπευτική άσκηση μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ πεδίο ασθενειών: μυοσκελετικές, καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, νευρολογικές, σε τραυματισμούς, σε κακώσεις, σε χειρουργημένους ασθενείς, σε ογκολογικούς ασθενείς, αλλά και σε ηλικιωμένους.

Ορίζεται δε ως η συστηματική εκτέλεση στοχευμένων σωματικών κινήσεων που θα βοηθήσουν τον ασθενή σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης να επανέλθει μετά από μια βλάβη που υπέστη στις κινητικές του λειτουργίες, να ενδυναμώσει το σώμα του, να αποτρέψει τυχόν κινδύνους για την υγεία του και γενικότερα να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση. Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί ουσιαστικά τον πυρήνα κάθε προγράμματος φυσικοθεραπείας που στοχεύει στην ανάκτηση της λειτουργικότητας ενός ασθενούς, ώστε να μπορεί να επανέλθει στις δραστηριότητες της καθημερινότητάς του. Η σταδιακή επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενούς απαιτεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, σχεδιασμένο από ειδικούς επιστήμονες υγείας, ώστε οι τυχόν μυϊκές ατροφίες, η έλλειψη δύναμης και αντοχής, οι καταπονήσεις του σώματος και οι δυσκινησίες να μείνουν στο παρελθόν.

Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο ειδικός που θα σχεδιάσει το πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης με βάση τις ανάγκες του ασθενούς και το πρόβλημα της υγείας του και θα επιβλέψει την εκτέλεσή του. Στα χέρια ενός εξειδικευμένου φυσικοθεραπευτή η θεραπευτική άσκηση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο της αποκατάστασης. Η φυσική δραστηριότητα άλλωστε αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες μια υγιούς ζωής. Είναι δε γνωστό στη διεθνή ιατρική κοινότητα πως η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και της καρδιοαναπνευστικής αντοχής μειώνει τον κίνδυνο ξαφνικού θανάτου από τη στεφανιαία νόσο, όπως και από άλλες αιτίες. Η σωματική άσκηση είναι μια αποτελεσματική απάντηση στον πόνο και σε σωματικές δυσλειτουργίες και δη χωρίς παρενέργειες.

Μάλιστα, τελευταία βιβλιογραφικά δεδομένα από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από τα Center for Disease Control and Prevention-CDC και American College of Sports Medicine-ACSM αποδεικνύουν ότι τα οφέλη της θεραπευτικής άσκησης, ακόμη και αν η αεροβική ικανότητα παραμένει αμετάβλητη, αφορούν μεγάλες ομάδες ασθενών, όπως οι ασθενείς με πάσης φύσεως μυοσκελετικές, νευρολογικές, ενδοκρινολογικές και ρευματολογικές παθήσεις.

Για παράδειγμα ασθενείς με περιορισμό στο εύρος κίνησης των αρθρώσεών τους οποιασδήποτε αιτιολογίας, αλλά και με αλλαγή φυσιολογικού μυϊκού τόνου, ωφελούνται από τη θεραπευτική άσκηση, φτάνοντας μέχρι και στην πλήρη ίαση των συμπτωμάτων τους. Ενδεικτικό της σημασίας της θεραπευτικής άσκησης είναι πως σε σακχαροδιαβητικούς ασθενείς με ελαφρά υπεργλυκαιμία χωρίς κέτωση μειώνει τις τιμές του σακχάρου και την ανάγκη του ασθενούς για ινσουλίνη.

Τα οφέλη της Θεραπευτικής Άσκησης

Τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, των μυοσκελετικών και νευρολογικών λειτουργιών, την αλλαγή της αναλογίας μυϊκής μάζας και λίπους, τον μεταβολισμό, αλλά και την ψυχική υγεία του ατόμου.

Ειδικότερα, ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης εξατομικευμένο με βάση τις ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς μπορεί να πετύχει βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας, αύξηση της κινητικότητας, βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της ισορροπίας, βελτίωση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων, βελτίωση της βάδισης, αποκατάσταση εμβιομηχανικών αποκλίσεων, μείωση δυσκαμψίας, περιορισμό του πόνου, τόνωση της ψυχολογίας και της αυτοπεποίθησης, πρόληψη πτώσεων, βελτίωση της φυσικής αντοχής, βελτίωση της λειτουργικότητας και της αυτονομίας, βελτίωση της κοινωνικοποίησης.

Η θεραπευτική άσκηση μπορεί να είναι δυναμική, με μια σειρά  αερόβιων ασκήσεων, διατάσεων, ασκήσεων με βάρη, ασκήσεων με αντιστάσεις με λάστιχα, ασκήσεων κινητοποίησης, εντός ή εκτός του νερού ή στατική, που περιλαμβάνει ισομετρικές ασκήσεις. Όλες αυτές οι ασκήσεις λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς και τους περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πάθηση ή ο τραυματισμός του, ώστε να αποφευχθούν επιπλέον προβλήματα.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία κερδίζουμε μαζί με τον ασθενή το στοίχημα επιστροφής του στην κανονικότητα μετά από ένα χειρουργείο, ένα ατύχημα, μια πάθηση που έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά του. Στην Αρμονία θα βρείτε το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών (φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, υδροθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη) που εκτελούνται από επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με προηγμένο εξοπλισμό.