Εικαστική Θεραπεία, Αρμονία

Εικαστική Θεραπεία

άνθρωπος
δίπλα

Η εικαστική θεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην αποκατάσταση, αξιοποιώντας την τέχνη ως μέσο έκφρασης για ασθενείς που αντιμετωπίζουν λειτουργικά ελλείμματα (όπως για παράδειγμα η λεκτική επικοινωνία), αλλά και συναισθηματικές προκλήσεις, εξαιτίας του προβλήματός τους. Από την αρχή της Ιστορίας η τέχνη χρησιμοποιήθηκε τόσο ως μέσο επικοινωνίας όσο και για θεραπευτικούς σκοπούς. Μέσω της εικαστικής δραστηριότητας προσφέρεται στους ασθενείς ένας διαφορετικός τρόπος έκφρασης, μια διαφορετική γλώσσα, η οποία δεν περιορίζει την εκδήλωση σκέψεων και συναισθημάτων. Αντιθέτως, κρίνεται αναγκαία η χρήση της, όταν τα άτομα δε βρίσκουν δίοδο για να επικοινωνήσουν μέσω του λόγου.

Η εικαστική θεραπεία και τα αποτελέσματά της

Η τέχνη –και εν προκειμένω η εικαστική θεραπεία- μπορεί να συμβάλλει, ώστε να βελτιωθεί η συναισθηματική κατάσταση του πάσχοντα, αλλά και η ψυχική του υγεία. Έχει τη δυνατότητα να εκτονώσει το άγχος και το στρες του ασθενούς, ακόμα και να επιδράσει ανακουφιστικά στον πόνο, κάνοντάς τον να ξεχαστεί και να εστιάσει στον εαυτό του. Το αίσθημα που έχει ένα άτομο όταν καταφέρνει μέσω της τέχνης να εκφράσει τα συναισθήματά του, τις ανησυχίες του και τους φόβους του, που είναι συνήθεις σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, είναι συχνά απελευθερωτικό. Μάλιστα, η δημιουργική διαδικασία προσφέρει στον ασθενή μια αίσθηση επιβράβευσης, που είναι αναγκαία, όταν το άτομο αντιμετωπίζει τόσες πολλές προκλήσεις.    

Το άγχος, η κατάθλιψη, το μετατραυματικό στρες, οι εξελικτικές παθήσεις, ένας σοβαρός τραυματισμός, ο καρκίνος είναι όλα πεδία όπου μπορεί να βρει εφαρμογή η εικαστική θεραπεία.

Η δημιουργική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να διώξουν τις αρνητικές σκέψεις και να δουν τη ζωή με μεγαλύτερη αισιοδοξία, αλλά και να βελτιώσει τη λειτουργικότητά τους, συμβάλλοντας στην ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη. Διευκολύνει επίσης την κοινωνική επανένταξη, καθώς στην εικαστική θεραπεία συνήθως ο ασθενής συμμετέχει σε ομάδες και μαθαίνει να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά.

Το αίσθημα της απώλειας των κινήσεων, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο κατά την οποία ο ασθενής χρήζει κάθε δυνατής στήριξης και πρέπει να νιώσει ασφαλής, ώστε απερίσπαστος να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποκατάστασης που έχει σχεδιαστεί για εκείνον. Η εικαστική θεραπεία μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, βοηθώντας το άτομο να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, να αναγνωρίσει τα προβλήματά του και να τα εκφράσει, να αναπτύξει προσαρμοστικές ικανότητες στη νέα κατάσταση που βιώνει, να βελτιώσει τις νοητικές του λειτουργίες και να αισθανθεί μέλος μιας ομάδας που απαρτίζεται από άτομα που αντιμετωπίζουν τις ίδιες ή παρόμοιες προκλήσεις με εκείνον.  

Η εικαστική θεραπεία στην Αρμονία

Στην ομάδα εικαστικής θεραπείας του Κέντρου Αποκατάστασης Αρμονία μπορούν να συμμετέχουν ασθενείς κάθε ηλικίας χωρίς να απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Εκεί ο χρόνος αξιοποιείται με δημιουργικά μέσα, όπως είναι η ζωγραφική, το σχέδιο, το κολλάζ, η φωτογραφία, η πηλοπλαστική, αλλά και με τη συζήτηση μέσω  της οποίας επιτυγχάνεται η αυτογνωσία και η προσωπική ανάπτυξη των ασθενών.  Οι συμμετέχοντες μέσα από την ομαδική διαδικασία έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις ανησυχίες τους και να καλλιεργήσουν δεξιότητες προσεγγίζοντας έτσι ολοένα και περισσότερο την κοινωνική τους επανένταξη.

Οι εικαστικοί θεραπευτές στην Αρμονία συνδυάζουν τη γνώση τους για την τέχνη με τη γνώση για την ανθρώπινη συμπεριφορά, ενώ έχουν και κλινική εμπειρία. Άλλωστε, αξιοποιούν παραδοσιακές ψυχοθεραπευτικές θεωρίες με τρόπους κατανόησης του βαθύτερου περιεχομένου και των συμβολισμών της δημιουργικής διαδικασίας.

Έτσι, μπορούν να ερμηνεύσουν την καλλιτεχνική προσέγγιση του ασθενούς, το πώς δηλαδή αξιοποιεί τα υλικά του, αλλά και το πώς δημιουργεί, για να καταλήξουν σε διαγνωστικά συμπεράσματα και να συμβάλλουν στο θεραπευτικό πλάνο. Ο εικαστικός θεραπευτής ενημερώνει τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης, δίνοντας μια διαφορετική οπτική, η οποία μπορεί να διαφεύγει από τα άλλα μέλη της.

Στην Αρμονία κερδίζουμε μαζί με τον ασθενή το στοίχημα επιστροφής του στην κανονικότητα μετά από ένα χειρουργείο, ένα ατύχημα, μια πάθηση που έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά του, φροντίζοντας, πέραν τους σώματός του, και την ψυχή του. Σε μας θα βρείτε το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών, όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η υδροθεραπεία και η λογοθεραπεία, που εκτελούνται από επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με προηγμένο εξοπλισμό.