Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Σύνδρομο Παραμέλησης (Neglect Syndrome)

Το Σύνδρομο Παραμέλησης (Neglect Syndrome) είναι μια διαταραχή κατά την οποία οι ασθενείς δίνουν λιγότερη προσοχή ή αγνοούν πλήρως την πλευρά του σώματος που βρίσκεται αντίθετα της εγκεφαλικής βλάβης. Συνηθέστερα απαντάται σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο του δεξιού ημισφαιρίου, και συχνά συνοδεύεται από άγνοια του ελλείμματος (νοσοαγνωσία). Στο σύνδρομο προεξάρχουν διαταραχές όρασης, αντίληψης του χώρου, σωματικών αισθήσεων και κινητικότητας στην πάσχουσα πλευρά που οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού. Η θεραπευτική διαδικασία επικεντρώνεται σε δραστηριότητες της πάσχουσας πλευράς, αποσκοπώντας στη βελτίωση της προσοχής-εστίασης του ασθενούς στο χώρο καθώς και στη βελτίωση των ιδιοδεκτικών και κιναισθητικών ερεθισμάτων.