Εστίαση στην Αρμονία, Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Εστίαση με Αρμονία

Η σωστή διατροφή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σωματικής και ψυχικής υγείας. Στην αποκατάσταση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της θεραπευτικής διαδικασίας και την ταχύτερη ανάρρωση. Στην Αρμονία, ξεκινάμε από εδώ.