παραδείγματα

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Εκπαίδευση στην Αρμονία

Έγερση ασθενούς, μετακίνηση και αλλαγές θέσεων επί κλίνης. Η συνεχής εκπαίδευση θεραπευτών και νοσηλευτών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στην Αρμονία.