αφασία, Αρμονία Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Αφασικές Διαταραχές

Συχνά η εμφάνιση των νευρολογικών παθήσεων συνοδεύεται από διαταραχές στον λόγο. Αυτές ονομάζονται αφασικές διαταραχές και αφορούν την δυσκολία παραγωγής ή/και κατανόησης του λόγου, η οποία δυσχεραίνει την καθημερινότητα του ασθενή, την έκφραση των επιθυμιών του και την αλληλεπίδραση με τους οικείους του.
Ο σχεδιασμός της θεραπείας και η προσαρμογή της στις ανάγκες του κάθε ασθενούς πραγματοποιείται από το τμήμα λογοθεραπείας και στόχο έχει την ανάκτηση της ικανότητας του για επικοινωνία.