Νευρολογική αποκατάσταση, Αρμονία

Νευρολογική Αποκατάσταση

άνθρωπος
δίπλα

Η νευρολογική αποκατάσταση έχει ως στόχο την ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας ενός ατόμου που έχει υποστεί βλάβη ή αντιμετωπίζει μια πάθηση στο κεντρικό ή περιφερικό νευρικό σύστημα.

Καταστάσεις όπως ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, μια κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ένας τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, μια μυοπάθεια, μια νευρομυϊκή  πάθηση, μια νευροεκφυλιστική ασθένεια, όπως είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας και η νόσος του Πάρκινσον, ή ένας όγκος στο κεντρικό νευρικό σύστημα μπορεί να στερήσουν από το άτομο τη λειτουργικότητα και την αυτονομία του και μαζί την ποιότητα της ζωής του, δημιουργώντας νέα δεδομένα. Μέχρι πρότινος απλές καθημερινές διαδικασίες, όπως η βάδιση, η σίτιση, η προσωπική υγιεινή ή η οδήγηση, απαιτούν πλέον τεράστια προσπάθεια.

Οι νευρολογικές βλάβες που προκαλούν όλες αυτές οι αιτίες, από αισθητηριοκινητικά και γνωστικά ελλείμματα μέχρι προβλήματα ομιλίας και κατάποσης, βρίσκονται στο επίκεντρο της νευρολογικής αποκατάστασης, που αναλαμβάνει να επανεκπαιδεύσει τον ασθενή στα πεδία όπου έχει πληγεί, να επιβραδύνει την εξέλιξη κάποιων δυσλειτουργιών και τελικά να του χαρίσει ποιότητα ζωής και να τον επανεντάξει στην καθημερινότητά του.

Η νευρολογική αποκατάσταση κινείται έτσι σε πολλαπλούς άξονες: να προλάβει ή να πετύχει την ανάσχεση περαιτέρω απώλειας της λειτουργικότητας, να συμβάλλει στην αποκατάσταση της πληγείσας λειτουργίας και να αντισταθμίσει τα λειτουργικά ελλείμματα που έχουν προκύψει. Η επαναλειτουργία του νευρικού συστήματος και η επανεκπαίδευσή του υπό τα νέα δεδομένα είναι η βασική προτεραιότητα.

Κάθε έλλειμμα αντιμετωπίζεται μέσα από μια θεραπευτική στρατηγική που θέτει τόσο βραχυπρόθεσμους όσο και μακροπρόθεσμους στόχους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η βελτίωση της κινητικότητας και των δεξιοτήτων άνω και κάτω άκρων, η βελτίωση της ισορροπίας, η ενδυνάμωση των μυών, η βελτίωση της βάδισης, η ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών, της μνήμης και της συγκέντρωσης, η βελτίωση της αισθητικότητας, η αποκατάσταση της ομιλίας και της κατάποσης και η επανεκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινότητας.

Διεπιστημονική συνεργασία για τη νευρολογική αποκατάσταση

Στη νευρολογική αποκατάσταση συνεργάζονται μια σειρά ειδικοτήτων και θεραπευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένα η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία. Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία τα τρία αυτά πεδία είναι στελεχωμένα με υψηλού επιπέδου και εμπειρίας επιστημονικό προσωπικό, αλλά και με τεχνολογικά μέσα αιχμής.

  1. Η φυσικοθεραπεία επανεκπαιδεύει και ενδυναμώνει το σώμα, ορμώμενη από κινησιολογικές. εμβιομηχανικές, ανατομικές νευροφυσιολογικές και βιολογικές βάσεις, ώστε να βοηθήσει τον ασθενή να ανακτήσει τη ζωή του. Στην Αρμονία με προηγμένες τεχνικές και μεθόδους, όπως PNF, Bobath, Manual Therapy, Mulligan και Kinesiotaping, η φυσιοθεραπευτική ομάδα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περιστατικά προερχόμενα από μια ευρεία γκάμα νευρολογικής φύσεως. Και οι τρεις αυτές ειδικότητες αναπτύσσονται υπό την εποπτεία του φυσίατρου και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας της νευρολογικής αποκατάστασης.

  2. Την ίδια στιγμή η λογοθεραπεία αντιμετωπίζει περιστατικά με διαταραχές στον λόγο (αφασία) και την ομιλία (δυσαρθρία), τη φωνή (δυσφωνία) και την κατάποση (δυσφαγία). Στην Αρμονία σχεδιάζεται ατομικό θεραπευτικό πρόγραμμα για τον κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της πάθησης, ενώ οργανώνονται και ομαδικές θεραπείες με ασθενείς που έχουν βελτίωση και είναι πιο λειτουργικοί με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας και την κοινωνική αλληλεπίδραση, που τους βοηθά στην ομαλότερη κοινωνικοποίηση και κατ’ επέκταση στην επανένταξη τους στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα, για ασθενείς με δυσφαγία που κρίνεται ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης του μηχανισμού κατάποσης διενεργείται ενδοσκοπική μελέτη κατάποσης με οπτικές ίνες σε συνεργασία με ωτορινολαρυγγολόγο.

  3. Η εργοθεραπεία αποσκοπεί μέσω της χρήσης επιλεγμένων και στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της ανεξάρτητης λειτουργίας και στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη του ασθενούς. Ο εργοθεραπευτής στην Αρμονία αξιολογεί, σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, ώστε να βελτιώσει την αυτονομία του ασθενούς στην καθημερινή του ζωή.

  4. Στη νευρολογική αποκατάσταση όμως έρχεται να εισφέρει στην Αρμονία και η υδροθεραπεία, σε μια πισίνα δύο επιπέδων, με θεραπευτικές τεχνικές που σε συνδυασμό με τη χρήση των ευεργετικών ιδιοτήτων του νερού οδηγούν στη σταδιακή αυτονόμηση του ασθενούς μέσα από τη βελτίωση των κινητικών του λειτουργιών, της ισορροπίας, του εύρους κίνησης και της χαλάρωσης μυών.

  5. Στην Αρμονία όμως αξιοποιούνται ακόμα και εικαστικά μέσα, ώστε να επιτευχθεί η επικοινωνία και η έκφραση ατόμων που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μέσω της ομιλίας. Στην ομάδα εικαστικής ψυχοθεραπείας μπορούν να συμμετέχουν ασθενείς κάθε ηλικίας χωρίς να απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Η ζωγραφική, το σχέδιο, το κολάζ γίνονται εργαλεία για να εκφραστούν οι ανησυχίες, να καλλιεργηθούν οι δεξιότητες και να γίνουν βήματα για την κοινωνική επανένταξη.

Η ψυχολογική υποστήριξη στη νευρολογική αποκατάσταση

Τα ελλείμματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς μετά από νευρολογικές βλάβες δεν επηρεάζουν μόνο τη λειτουργικότητά τους. Έχουν σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον, που καλείται να συμπορευτεί με υπομονή και κατανόηση στη διαδικασία της νευρολογικής αποκατάστασης. Γι΄ αυτό και η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών που πρέπει να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα μετά από ένα νευρολογικό πρόβλημα είναι καταλυτικής σημασίας για τη θεραπευτική διαδικασία.

Το αίσθημα της απώλειας των κινήσεων, της ελευθερίας, και της ανεξαρτησίας σηματοδοτεί μια περίοδο προσωπικής κρίσης που χρήζει στήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας. Στην «Αρμονία» αξιολογείται η ψυχική κατάσταση του ασθενούς -γνωστικές λειτουργίες, συναίσθημα, συμπεριφορά- δεδομένα που θα θέσουν τις βάσεις για το εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Επίσης, παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη στους ασθενείς, αλλά και στους οικείους τους, που πρέπει διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα.

Η νευρολογική αποκατάσταση αποτελεί ένα πολύτιμο μέσο για την υπό τους καλύτερους όρους επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις νέες συνθήκες, γι’ αυτό και η επιλογή της κατάλληλης Μονάδας Αποκατάστασης είναι κρίσιμη στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού θεραπευτικού αποτελέσματος.