Μετεγχειρητική αποκατάσταση, Αρμονία

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

άνθρωπος
δίπλα

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων μιας χειρουργικής επέμβασης. Άλλωστε, για να ολοκληρωθεί η επιτυχία ενός χειρουργείου, χρειάζεται πολλές φορές και η βοήθεια ενός μετεγχειρητικού προγράμματος, που ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει με ευλάβεια, ώστε να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.  

Συχνά οι χειρουργικές επεμβάσεις, παρόλο που δίνουν τη λύση στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ένα άτομο, το επιβαρύνουν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Αυτή η επιβάρυνση είναι ένα από τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται η μετεγχειρητική αποκατάσταση. Έτσι, η ταχύτερη ανάρρωση, η ανακούφιση από τον πόνο, η ανάκτηση της κινητικότητας και η μείωση του στρες που μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας είναι τα βασικά πεδία δράσης της μετεγχειρητικής αποκατάστασης.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μετεγχειρητική αποκατάσταση που με τη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας και υπό την εποπτεία του φυσιάτρου αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας για την ταχεία ανάρρωση και την επιστροφή του χειρουργημένου ασθενούς στην καθημερινότητά του με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενούς παρακολουθείται συστηματικά από όλα τα θεραπευτικά τμήματα να κινητοποιούνται– από τη φυσιοθεραπεία και την εργοθεραπεία μέχρι την υδροθεραπεία και την ψυχολογική υποστήριξη– για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Πεδία εφαρμογής της μετεγχειρητικής αποκατάστασης

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση συνιστάται συνήθως μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ορθοπαιδικής, νευρολογικής και καρδιοθωρακοχειρουργικής φύσης.

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εστιάζει με τη βοήθεια του προγράμματος αποκατάστασης στην ανάκτηση της κινητικότητας και της ευελιξίας, στην ανακούφιση του πόνου, στη μείωση τυχόν οιδημάτων που έχουν δημιουργηθεί, στην ενδυνάμωση των μυών, στην αντιμετώπιση κυκλοφορικών και αναπνευστικών δυσκολιών, αλλά και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και τη βελτίωση της ψυχολογίας των χειρουργημένων ασθενών, που βλέπουν πως δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πρότερη καθημερινότητά τους.

Μετεγχειρητική αποκατάσταση, στάδια ανάπτυξης

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση αναπτύσσεται σε τρία στάδια:

Το πρώτο στάδιο ξεκινά ουσιαστικά αμέσως μετά την έξοδο από το χειρουργείο και καλύπτει το διάστημα μέχρι την επούλωση των ιστών. Στόχος είναι η ανάκτηση της μυϊκής λειτουργίας, χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία της επούλωσης, αλλά και η σταδιακή αποκατάσταση της κίνησης των αρθρώσεων, ώστε ο ασθενής να μπορέσει να κινητοποιηθεί και να περπατήσει, έστω και υποβοηθούμενος. Σε αυτό το στάδιο ο πόνος και τα οιδήματα είναι συνήθως παρόντα, οπότε πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Στο δεύτερο στάδιο και αφού αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες αμέσως μετά το χειρουργείο, ξεκινά η ανάκτηση της δύναμης των μυών του σώματος. Η αποκατάσταση της πλήρους κινητικότητας των αρθρώσεων, η ανάκτηση της ισορροπίας του σώματος και η ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο του σταδίου αυτού.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο της μετεγχειρητικής αποκατάστασης και αφού ο χειρουργημένος ασθενής έχει ανακτήσει τη δύναμή του και είναι σε θέση να εκτελέσει πιο απαιτητικές ασκήσεις, ο φυσικοθεραπευτής θα σχεδιάσει σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα αποκατάστασης, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η λειτουργική επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του. Σχεδιάζεται δε βάσει των αναγκών του και των προκλήσεων της καθημερινότητάς του. Άλλωστε, άλλες ανάγκες έχει ένας αθλητής που επιστρέφει μετά από ένα χειρουργείο και άλλες ένας καθημερινός άνθρωπος, που θέλει απλώς να ξαναβρεί τον ρυθμό της ζωής του.

Τα οφέλη της μετεγχειρητικής αποκατάστασης

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση έχει πολλαπλά οφέλη:

Το Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη υπηρεσία μετεγχειρητικής αποκατάστασης, που με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό της προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής δημιουργεί για τον χειρουργημένο ασθενή ένα περιβάλλον ηρεμίας, συγκέντρωσης και πειθαρχίας στον στόχο. Η Αρμονία αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών που βοηθούν τους ασθενείς να επιστρέψουν λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους, ανακτώντας την ποιότητα της ζωής τους και την αυτονομία τους.