Αποκατάσταση από COVID-19, Αρμονία

Αποκατάσταση από COVID-19

άνθρωπος
δίπλα

Εξειδικευμένα προγράμματα αποκατάστασης για ασθενείς που νόσησαν από Covid-19 και νοσηλεύτηκαν επί μακρόν σε νοσοκομείο ή μπήκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προσφέρει το Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία, ανταποκρινόμενο στις νέες ανάγκες που γέννησε η πανδημία. Η αποκατάσταση μετά από Covid-19 απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση, συνδυάζοντας μια σειρά πεδίων, από την καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση μέχρι τη νευρολογική. Στόχος της είναι οι ασθενείς να καταφέρουν να ανακτήσουν την αρχική φυσική τους κατάσταση, αλλά και την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να επιστρέψουν λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους.

Για τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα της αποκατάστασης μετά από Covid-19 απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία όλων των επιμέρους τμημάτων του Κέντρου υπό την εποπτεία του φυσίατρου. Άλλωστε, τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκαλέσει η λοίμωξη Covid-19 ανήκουν σε ένα ευρύτατο φάσμα, ανάλογα με το σύστημα που έχει πληγεί. Τα πρωτόκολλα αποκατάστασης που εφαρμόζει το Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία λαμβάνουν υπόψη τις νεότερες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και τις διεθνείς μελέτες για την αποκατάσταση μετά από Covid-19.

Αποκατάσταση από Covid-19: Εφαρμογές

Τα συνηθέστερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η αποκατάσταση μετά από Covid-19 είναι τα καρδιαγγειακά, τα πνευμονικά και τα μυοσκελετικά, διαταραχές ισορροπίας, πολυνευροπάθειες και μυοπάθειες, εγκεφαλοπάθειες, εγκεφαλοαγγειακά προβλήματα και εγκεφαλικές υποξίες, γαστρεντερολογικές διαταραχές, έντονη κόπωση, σύγχυση, άγχος, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, γνωστικές δυσλειτουργίες, αλλά και προβλήματα κατάποσης και ομιλίας. Λιγότερο συνήθεις συνέπειες της Covid-19 που καλείται να αντιμετωπίσει η αποκατάσταση είναι το εγκεφαλικό, το έμφραγμα του μυοκαρδίου, η θρομβοεμβολική νόσος και η καρδιομυοπάθεια.

Αποκατάσταση από COVID-19, Αρμονία

Τα πεδία στα οποία θα κινηθεί η ομάδα αποκατάστασης είναι η αναπνευστική λειτουργία, η γνωστική λειτουργία, η ομιλία, η κατάποση, η διατροφή και η ψυχολογική υποστήριξη. Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι των προγραμμάτων αποκατάστασης μετά από Covid-19, ανάλογα με τα συστήματα-όργανα που έχει επηρεάσει η λοίμωξη, είναι η ενδυνάμωση των μυών και η βελτίωση της κίνησης των αρθρώσεων, ο περιορισμός των μυοσκελετικών πόνων, η αποκατάσταση της αναπνευστικής λειτουργίας, η αποκατάσταση της ομιλίας μετά από διενέργεια τραχειοστομίας, η αντιμετώπιση διαταραχών κατάποσης, η επίτευξη αυτονομίας στη σίτιση, η γενικότερη επανεκπαίδευση σε καθημερινές δραστηριότητες και η ανάκτηση της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας.

Διεπιστημονική συνεργασία και θεραπευτικά προγράμματα

Το πρώτο βήμα στα προγράμματα που αφορούν την αποκατάσταση από Covid-19 είναι η εκτίμηση των ελλειμμάτων που έχει προκαλέσει η νόσος, η αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργικότητας του ατόμου, η καταγραφή τυχόν υποκείμενων νοσημάτων, η αξιολόγηση της ψυχολογικής του κατάστασης και η διάγνωση των αναγκών που δημιουργεί το οικογενειακό και κοινωνικό-επαγγελματικό του περιβάλλον.

Αναλυτικά, πριν σχεδιαστεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης θα προηγηθεί φυσιατρική αξιολόγηση, η οποία θα συνοδευτεί από παθολογική, καρδιολογική και πνευμονολογική εκτίμηση, αλλά και αξιολόγηση από διατροφολόγο. Σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί νευρολογική αξιολόγηση και ωτορινολαρυγγολογική εξέταση. Μεταξύ των εξετάσεων που θα χρειαστούν περιλαμβάνονται ο εργαστηριακός έλεγχος και το ηλεκτρομυογράφημα. Στη βάση των πορισμάτων όλων αυτών των αξιολογήσεων θα υπάρξει η εξειδικευμένη οπτική των τμημάτων φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης, που θα κληθούν να αναλάβουν την αποκατάσταση του ασθενούς μετά από Covid-19.

Σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση μετά από Covid-19 διαδραματίζει η ψυχολογική υποστήριξη. Η επιστροφή άλλωστε του ασθενούς στην προηγούμενη καθημερινότητα δεν είναι μόνο ζήτημα αποκατάστασης των κινητικών ή αναπνευστικών του λειτουργιών, αλλά και ανάκτησης του ψυχικού του σθένους, που στις περισσότερες περιπτώσεις μακράς νοσηλείας, ιδίως σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, έχει σε μεγάλο βαθμό πληγεί.

Η ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών αποκατάστασης αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς η σωματική και η ψυχική υγεία είναι έννοιες αλληλένδετες. Το αίσθημα της απώλειας των κινήσεων, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας σηματοδοτεί μια περίοδο κρίσης που χρήζει στήριξης και εξειδικευμένης φροντίδας. Στο πλαίσιο αυτό ο ψυχολόγος της Αρμονίας αξιολογεί την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, ώστε να καταρτίσει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο και προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους του, οι οποίοι καλούνται να αντεπεξέλθουν και  να διαχειριστούν τη νέα πραγματικότητα. Σημαντική είναι η ενίσχυση της επίγνωσης του ασθενούς και έπειτα η διευκόλυνση της διαδικασίας αποδοχής.

Στο Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία η αποκατάσταση από Covid-19 εκτελείται από μια ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων υγείας, που σχεδιάζουν την άσκηση, εκπαίδευση και επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητα με τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και με την επιθυμητή ποιότητα ζωής. Η Αρμονία διαθέτει μια πλήρως οργανωμένη υπηρεσία για την αποκατάσταση από Covid-19, που με το υψηλού επιπέδου επιστημονικό της προσωπικό και τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής δημιουργεί για τον ασθενή το ιδανικό περιβάλλον. Η Αρμονία αποτελεί το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών που βοηθούν τους ασθενείς να ανακτήσουν τη λειτουργικότητά τους.