Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία, Θεσσαλονικη

Αποκατάσταση