Αιμοδοσία στην Αρμονία, Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Αιμοδοσία

Στο Θεαγένειο Νοσοκομείο έχει ιδρυθεί τράπεζα αίματος για το Κέντρο Αποκατάστασης Αρμονία.

τράπεζα αίματος