Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Αρμονία

Διαβάστε το
σχετικό άρθρο

ενημέρωση
νέα

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο Α.Ε.Ε

Φυσικοθεραπεία και εργοθεραπεία σε ασθενή με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο από το εξειδικευμένο προσωπικό του Κ.Α.Α Αρμονία, με στόχο την βελτίωση της κινητικότητας και της αυτοεξυπηρέτησής του.