Μουσικοθεραπεία, Κέντρο Αποκαταστασης Αρμονία

Μουσικο­θε­ρα­πεί­α

άνθρωπος
δίπλα

Η μουσικοθεραπεία είναι μια μορφή θεραπείας που κερδίζει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση τα τελευταία χρόνια, καθώς η συμβολή της στην ψυχική και σωματική υγεία των ασθενών που βρίσκονται σε αποκατάσταση είναι σημαντική. Αξιοποιεί τη μουσική ως εργαλείο για να βοηθήσει τους πάσχοντες να πετύχουν μια σειρά από στόχους, από τη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων και τη διαχείριση του πόνου, μέχρι τη βελτίωση της κινητικότητας και τη μείωση του άγχους.

Εφαρμογές και οφέλη της μουσικοθεραπείας

Στην αποκατάσταση μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο μέσο, καθώς είναι αποτελεσματική στο να βοηθά ασθενείς που πάσχουν από νευρολογικές παθήσεις ή βρίσκονται σε μετεγχειρητικό στάδιο και αντιμετωπίζουν κινητικές προκλήσεις. Ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσο Parkinson, ή άτομα που έχουν υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο βρίσκουν ανακούφιση στη μουσικοθεραπεία.

Ένα από τα βασικά οφέλη της μουσικοθεραπείας είναι η δυνατότητα βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών. Άτομα που έχουν υποστεί μια εγκεφαλική βλάβη συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης ή διάσπασης προσοχής. Η μουσικοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει τις γνωστικές δεξιότητες, ενεργοποιώντας τον εγκέφαλο με έναν τρόπο που διευκολύνει τη διατήρηση της μνήμης και την αυτοσυγκέντρωση.

Επίσης, η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει και στη βελτίωση της κινητικότητας ενός ασθενούς που πάσχει από μια νευρολογική πάθηση και δυσκολεύεται στην κίνηση και την ισορροπία. Με την εφαρμογή ασκήσεων ρυθμού και κίνησης που ενεργοποιούν τη μυϊκή μνήμη και τον συντονισμό, η μουσικοθεραπεία βελτιώνει τη γενικότερη φυσική κατάσταση και κινητικότητα των ασθενών.

Σύμμαχος στη διαχείριση του πόνου και του άγχους

Η μουσικοθεραπεία όμως έχει σημαντική επίδραση και στη διαχείριση του πόνου των ασθενών, ιδιαίτερα σε χρόνιες παθήσεις, Ο χρόνιος πόνος είναι μια συνήθης κατάσταση σε άτομα που βρίσκονται στην αποκατάσταση. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος, για να βοηθήσει τους ασθενείς να διαχειριστούν τον πόνο τους με έναν πιο φυσικό και ολιστικό τρόπο. Η ακρόαση μουσικής, για παράδειγμα, μπορεί να πάρει το μυαλό του ασθενούς από τον πόνο, να τον βοηθήσει να χαλαρώσει, αλλά και να συμβάλλει στην έκκριση ενδορφινών, των φυσικών «φαρμάκων» κατά του πόνου.

Μεταξύ άλλων η μουσικοθεραπεία βοηθά στη μείωση του άγχους. Με δεδομένο ότι η αποκατάσταση μπορεί να είναι μια αγχωτική διαδικασία για τον ασθενή, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει νέες καταστάσεις και να πετύχει συχνά δύσκολους στόχους, η μουσικοθεραπεία συμβάλλει στη διαχείριση των αρνητικών σκέψεων. Η μουσική άλλωστε αμβλύνει τις συναισθηματικές αντιδράσεις και προωθεί τη χαλάρωση και την ηρεμία.

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί σημαντικό συστατικό ενός αποτελεσματικού προγράμματος αποκατάστασης και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο μέσο για την επίτευξη των στόχων της αποκατάστασης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς. Στην Αρμονία κερδίζουμε μαζί με τον ασθενή το στοίχημα επιστροφής του στην κανονικότητα μετά από ένα χειρουργείο, ένα ατύχημα ή μια πάθηση που έχει περιορίσει τη λειτουργικότητά του. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιούμε όλες τις σύγχρονες μεθόδους. Στην Αρμονία θα βρείτε το πλέον αξιόπιστο και εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι διαθέσιμες όλες οι απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και ένα ευρύ φάσμα θεραπειών –πέραν της μουσικοθεραπείας- όπως η φυσικοθεραπεία, η εργοθεραπεία, η υδροθεραπεία, η λογοθεραπεία, που εκτελούνται από επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και εκπαίδευσης σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με προηγμένο εξοπλισμό.