TESTIMONIALS

Αποθεραπεία ασθενούς με ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.
13/11/17

Ο κος Γιώργος, ασθενής του κέντρου, μας μιλάει για την πορεία της υγείας του και τον αγώνα για επανένταξη στη καθημερινότητα, με τη φροντίδα του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού μας.

 

 

 

Σύνδρομο Guillain-Barre (Γκιουλεν Μπαρε)
04/09/17

Πρόκειται για μια σπάνια νευρολογική πάθηση με επίπτωση σε 1 ή 2 άτομα ανά 100.000 πληθυσμού. Το σύνδρομο Guillain-Barre αρχίζει συχνά με συμμετρική ανιούσα παράλυση και απώλεια αντανακλαστικών, όπου σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προσβληθούν οι αναπνευστικοί μυς, προκαλώντας αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ανάρρωση των ασθενών ξεκινάει από δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την πρώτη εμφάνιση.

 

Stergios Pargas, Physiotherapist

 

"The patient E.E. was hospitalized in our center having undergone a transfemoral amputation in the left lower limb. During his stay in the center and in the acute postoperative stage the program included breathing exercises, bandaging the limb, a range of motion exercises on the stump, strength training in the healthy lower end and the upper extremities, rising to a sitting position in bed, strengthening trunk. After the removal of sutures and after implementing the necessary program of desensitization of the skin, the program included, besides strengthening exercises, the patient’s uprising of one leg in parallel bars, or walking in the parallel bars and the subsequent walking with trapezoidal type bacteria. After the shaping of the limb in the patient a prosthetic member was placed and the retraining of gait in crosstrees initially began and then the rollator type 'P'. The patient was instructed in putting and removing the prosthetic member, in transfers from the bed to the wheelchair and in daily activities, with the contribution of occupational therapy. Thus, the treatment of the CSD "Armonia". Mr. EE became independent as before amputation on a good level. "

Georgia Chorozopoulou, Physiotherapist

 

 

"The patient P.E. came to "Armonia" on 08.12.2013 after a hemorrhagic stroke with hemiplegia AL. The difficulty was the loss of muscle strength and the decreased sensation in the right upper and lower edges, and it presented inability to come to a sitting position. The result of all these was the fact that the patient was completely dependent on others for activities of daily living.

Within six months of intensive therapy such as physiotherapy, retraining motor control, gait retraining and balance exercises, the patient was able to come to a sitting position independently and to walk with the help of a rollator.

She turned to her home on 6/16/2014 marching while very little help from is need from its relatives in order to adapt to new living conditions after the stroke he had suffered. "

Maria Askeridou, Physiotherapist

 

"Mr. C.F. was hospitalized in CSD "Armonia", where he referred to the occupational therapy department for evaluation and treatment. The referral diagnosis of Mr. CF K. Was "Ischemic AEE - Left Hemiplegia, Apraxia / Neglect History metastatic Ca ».

After the initial evaluation there were established the following problems that rendered the patient fully dependent:

  1. His ideatic inaction and neglection of his affected side was very big
  2. the pain that he expressed that bothered him, as a deterrent to cooperation and cause of distraction, and
  3. Kinetic level of the top edge which had no motion, while the sensibility was incomplete.

Based on the above problematic areas there were selected the goals upon which the Occupational Therapy program was based. These objectives were:

  1. The evolution of automation in basic activities of daily living
  2. maintaining the target in simple and short activities
  3. increasing the capacity of the patient to recognize objects from the affected side and turn his head to see
  4. the conquest of independence in basic activities: feeding, personal hygiene, clothing.

Within two months the patient showed significant improvement in both perceptual field and in functionality. More specifically, the patient eats now using his healthy hand. He can wash his hands and face and comb.

Educating him with special clothing and unclothing techniques had as a result that he alone managed to wear upper body and lower body clothing, needing minimal assistance.

As for ignoring the affected side the patient has shown improvement. He can see and catch items from the left side. He takes care of his hand and tries to integrate it in activities.

The pain due to decubitus has significantly reduced and as a result the patient is more focused on activities and withstands the sitting position.

In the left upper hemiplegic side splints were applied to maintain the correct position and to prevent distortion.

Mr. C.F. is pleased with his development and his intimate surrounding.

And do not forget that the greatest gift is health, the greater wealth is satisfaction, and the best value is loyalty. A triptych that the scientific team and staff of our center offers to each patient. "

Ermine Tzortzatou, Hydrotherapist

 

 

"Ms. W.S. first came to "Armonia" on 09/30/2013, where she was diagnosed with Multiple Sclerosis.

She completed 80 treatments in a period of about eight months running up to three treatments per week.

The first time she walked into the pool she was not able to push the whole feet of the ground having as an effect to walk in the deep level and uprights (1.35 cm.) holding the barbell with her toes. Also, she had difficulty in bending in her knees, something which made ​​ difficult many moves. For a long time she had to move in and out of the pool in wheelchairs.

Taking advantage of the properties of water and following the treatment program created especially for her, there was a continuous evolution. From the deep level (1.35 cm) we passed to the shallow (0.90 m.), where now she puts the whole of her feet on the ground and walks more easily bending in her knees, holding the auxiliary bar. She also acquired the ability to move in and out of the pool herself relying on the bar. Finally, he was able to walk alone at shallow level without any support, initially with the therapist and then unattended.

It takes patience and perseverance of the patient and the therapist to move forward in a treatment program. "

Agorasti Logara, Physiotherapist

 

 

"Ms. G.Ch. , 73 years, was admitted to "Armonia" after right knee arthroplasty. The patient brought 4th grade sores in her heels and one in the coccyx with dimensions 32x18cm and a depth which reached the bone.

  The first days the clinical picture was quite heavy. She had an intense weakness due to constant infections suffered due to ulcers while the respiratory system was overloaded. The operated right knee had severe swelling, limited range of motion and weakness whereas limitation had her left knee as well and severe pain due to osteoarthritis. The patient with great effort and assistance of two therapists could come to a sitting position. The effort for standing with partial charge of the patient’s lower limb was impossible and this has contributed a significantly large weight on the patient.

  After great effort and participation of the patient in physical therapy program that included respiratory physiotherapy, a range of exercises, strength, proprioception and natural means, Ms.. G.Ch. very soon managed to make some steps with the rollator of type P. Thanks to the expertise of the nursing staff of the CSD "Armonia" in the, the cushioning of the patient's coccyx had a significant improvement, the sores on her heels were closed and she began to recover forces so that when completing the period which was funded by the health insurance of the patient for her hospitalization she could be self-handling and traveled distances of about 20m with the rollator type P.

  Due to the fact that the patient still suffered  from her bedsore in the coccyx she decided to extend the treatment in the CSD "Armonia covering the costs by herself because she was very pleased from the services offered by the center. When she finally completed the rehabilitation program her sprawling had the size of a small ball of a diameter 3cm, Ms. G.Ch. had lost 7 pounds and could move with ease using rollators in outer spaces as well (uphills, downhills, soil with gravel, sand, stairs) covering long distances."

 

Dimitris Koukouletas, Physiotherapeut

 

 

«Der Patient A.K., 46 Jahre alt, erlitt eine Wadenfraktur und eine Ruptur der Rotorenmanschette nach einem Unfall. Während seines Aufenthalts vollzog er ein komplettes Rehabilitierungsprogramm (Physiotherapie- Hydrotherapie).

Anfänglich standen die Kräftigung der gesunden unteren Gliedmaßen und die Erhaltung des Bewegungsradius der Schulterkugel innerhalb der sicheren Grenzen  im Vordergrund. Besonders wichtig für die Rehabilitierung war die dynamische Stabilisierung der Rotorenmanschette mit geschlossenen Bewegungsübungen. Die Erhöhung des Bewegungsradius, die Verbesserung der Stabilität des Gelenks und der Koordination von Nerven und Muskeln, verliehen dem Patienten einen vollkommen funktionalen Arm, der Tätigkeiten overhead ausführen kann. Gleichzeitig wurden auch die unteren Gliedmaßen unter ärztlicher Anleitung gekräftigt, sodass sich die Funktionalität und Unabhängigkeit des Patienten zunehmend verbesserten.

Im Rahmen obiger Maßnahmen konnte der Patient bei seiner Entlassung aus dem Zentrum seinen Arm für zahlreiche Tätigkeiten nutzen, selbstständig oder unter Verwendung einer Gehilfe laufen und Treppen steigen. 

Anastasia Theos, Occupational Therapist

 

 

“ Mr. A.K. , aged 66, came to Armonia rehabilitation center with a diagnosis of "ischemic stroke with right hemiplegia." The patient in the first days of hospitalization was bedridden, unable to fed himself but only with the help of the nursing staff, or look after himself and get in a sitting position. Originally we started the feeding education with the left upper hand which is healthy and the second week the patient began being fed alone. Then we started transport training from supine to sitting position on the bed and changing positions. After several sessions, the patient began to "move" by himself, he came to a sitting position and he moved with the wheelchair under supervision. Finally, we started training the upper and lower body with special techniques and the patient today manages to dress himself. At the same time, we worked the hemiplegic hand with passive and active activities. “

 

Apostolos Koukoutsis, Physiotherapist

 

 

"On 04.28.2014 a patient, aged 79 entered the Rehabilitation Center Armonia,. He suffered from ischemic AEE with right hemiplegia, aphasia, in ground CHKM BPH.

After my assessment, the patient had no mobility on the right side or sitting position. We immediately implemented tilt where we arrived at 90 degrees of standing, while also there made intercepting spasticity exercises in the bobath bed, rom exercises of upper and lower sides and trunk. In mid-May the patient learned the seated position and uprights in the multispan with the help of the therapist. So, in order for the patient to stand better he followed balance which would help him to better maintain the trunk even and even balance in the upright position. On 06/01/2014 the patient stood up on the parallel bars with minimal help from the therapist, he tried to walk with the help of the therapist, something he succeeded in though through the application of special splint on the lower end (kletzak type). The patient is now walking in parallel bars with minimal help from the therapist and the walking is getting better day by day. I hope and believe that I can see him some time to walk with a quadruped cane as the treatment continues, because it will be a great achievement for me regarding what we had done so far with the patient. "

 

Haris Antoniades, Physiotherapist

 

 

"At the end of August 2013 Ms. RN was transferred to the CSD "Armonia" with cervical fractures (A1-A2) and thoracic (T8-T12) vertebrae and left brachial plexus injury after a car accident. The patient was already hospitalized for 50 days in the ICU, when it was transferred to our center with sores in the occipital bone, right buttock and left gastrocnemius.  It had also great stiffness with pain in the right knee and hip and left shoulder because of immobility in the hospital.

In the early days of its stay, the patient was in very poor condition, with no mobility and had almost no contact with those around her. Once stabilized exercises in bed began, as there was a ban on the raising of the sitting position due to fractures. Our primary goal was to increase the range of the joints, to strengthen muscles and to improve the respiratory function of the patient.

In a month, in collaboration with the occupational therapist, we managed to bring the patient in a sitting position and to maintain itself, necessarily by applying splints to thorakosfyiki and neck area. In two months he started walking in the parallel bars with partial assistance, greatly increased the range of stiff joints and overall body strength. At four months, Christmas 2013, the patient was able to walk almost independently with the support of a quadruped cane and he acquired very good balance and could be largely self-handling.

What pleased me, as a therapist, was that I was able to help a man who was in a very bad physical and psychological condition walk and reintegrate into everyday life. "

 

Paschalis Zacharis, Physiotherapist

 

 

"The patient Ms. E. came to CSD "Armonia" after a long stay in hospital due to acetabular fracture of the left hip. The fracture eventually was not operated, as judged by physicians, so she was introduced to our clinic with cutaneous leg traction splint. The very rich medical history, and especially the poor clinical picture of the patient, greatly complicated the medical and physiotherapy plan, just to mention that the atrial fibrillation from which the patient suffered rendered even more difficult the endeavor.

As the days passed and the pain subsided -in between the dermal splint was removed - its mobility began. Particular attention was paid ​​in order to be successfully raised from the bed. The movements careful and calm, as the patient had gouty arthritis in the upper and lower limbs and several old fractures, so the fear was intense. With combined techniques we succeeded standing and walking with a rollator type P. On this effort we retrained the patient to have a proper gait and a proper functionality of the movements. The patient left the "Armonia" marching with a rollator type P quite a long distance and with very good functionality of the movements. "

 

Nikos Kanakis Physiotherapist

 

«Mr. A.P. came to our center for rehabilitation from the general hospital diagnosed with stroke. The patient in the first days of hospitalization was bedridden, unable to come to a sitting position and having perception and movement problems. Now, three months after that day, Mr. AP –a patient of outside hospital care is able to live in his home without the treatment from a person, to walk with the aid of a rollator without, however, having serious operational problems and he is fully integrated into the community by meeting his friends and relatives. This was achieved after the cooperation of Mr. AP with the nursing personnel of the center and with scientifically trained therapists who did their most to make him go back to his everyday life. With proper treatment and education in each phase he was able to come to a sitting position without assistance. By strengthening the body and the proper use of the limbs but, clearly, along with the necessary support he came in sitting position independently. After this conquest Mr. AP stood up and soon became able to try walking. Then the retraining of correct gait pattern followed and the elimination of the pathology prior to the adoption of the brain. So after three months of the patient’s cooperation with the physiotherapist, Mr. AP reached the desired results for him: to be able to walk again and go out with his friends as before. "