ΕΜΠΙΣΤΟΣYNH

Η ολιστική αποκατάσταση,

μια θεραπευτική προσέγγιση τόσο παλιά όσο ο Ιπποκράτης και τόσο νέα όσο οι σύγχρονες εξελίξεις της ψυχοσωματικής, είναι ό,τι αντιλαμβανόμαστε ως αρμονικό στην ιατρική και αυτό που αποτελεί καθήκον για μας στο Κέντρο.

Dr Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Νευρολόγος - Ψυχίατρος

Ιδρυτής, Armonia