Συμμετοχή της Αρμονίας στο Moscow Medshow

04/09/14 to 22/09/14

Η Αρμονία στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014 θα δώσει το παρόν στο μεγάλο συνέδριο ιατρικού τουρισμού στη Μόσχα.

http://www.medshow.ru/eng/