Καθημερινά δρομολόγια

31/05/19

Καθημερινά δωρεάν δρομολόγια προς και από το Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης «ΑΡΜΟΝΙΑ»

Καθημερινά
Από Βούλγαρη Από Αρμονία
14:15 15:30
16:00 16:30
17:00 17:30
// //
// 19:30
// //
Σαββατοκύριακο
Από Βούλγαρη Από Αρμονία
12:30 14:00
16:00 //
// 19:00
  ///
   
   

Παρακαλούνται όσοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω δρομολόγια να κλείνουν θέσεις την προηγούμενη μέρα, έστω και τηλεφωνικά. Τηλ: 23920-92555