Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Βασίλης Παπαδόπουλος
Διευθύνων σύμβουλος
Άγγελος Παπαδόπουλος
Διοικητικός σύμβουλος