Contact

ARMONIA Rehabilitation Center
Kato Scholari Thessaloniki, 29th klm. Thessaloniki - Moudania, 57500,

Tel.: 2392 092 555, fax: 2392 092 500

 

View MAP on Google Maps